Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

 rekrut

kliknij napis rekrutacja

Szkoła podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

w Grzegorzewie

 
Zebrania ogólne z rodzicami:
 
18 września 2019 r.
 
11 lutego 2020 r.
 
Indywidualne spotkania z rodzicami: godz. 1600 - 1700
 
4 listopada 2019 r.

2 grudnia 2019 r.

13 stycznia 2020 r.

2 marca 2020 r.

6 kwietnia 2020 r.

4 maja 2020 r.

8 czerwca 2020 r.