Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

germany

Konkurs wiedzy o Niemczech

   Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy o Niemczech. Konkurs ten pomoże Wam sprawdzić, ile tak naprawdę wiecie o kraju sąsiadów, mam też nadzieję, że zachęci Was do lepszego poznania ich zwyczajów i państwa.

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły uczący się języka niemieckiego.
• Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Elżbieta Świtaj.
• Termin zgłaszania kandydatów: 06.03.2018r.
• Konkurs odbędzie się 7.03. 2018r.
• Forma konkursu: test w języku polskim.
• Laureatami konkursu zostaną osoby, które otrzymają przynajmniej 75 % poprawnych odpowiedzi.   

   Laureaci otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego. Trzy osoby spośród laureatów z największą ilością punktów otrzymają cząstkową ocenę celującą. Uczniowie biorący udział w konkursie, którzy zdobędą przynajmniej 50 % poprawnych odpowiedzi otrzymają dodatnie punkty zgodnie z Punktowym ocenianiem zachowania.

Konkurs będzie obejmował podstawowe informacje z następujących zagadnień:

• ogólna wiedza o kraju, np. waluta, hymn, flaga, godło, oznaczenia informacyjne;
• stolica, mieszkańcy, powierzchnia, ustrój, landy;
• największe miasta, ich zabytki i osobliwości;
• najbardziej znane potrawy;
• największe rzeki, jeziora, góry, szczyty;
• sąsiadujące państwa;
• zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne;
• najważniejsze święta i imprezy organizowane w Niemczech;
• wyznania religijne i mniejszości narodowe;
• najbardziej znane postaci świata kultury (literatura, muzyka, malarstwo, film)
• system oświaty;
• najważniejsze gałęzie przemysłu;

   Wszystkie informacje potrzebne do osiągnięcia stuprocentowego wyniku wiadomości znajdziecie na następujących stronach internetowych w języku polskim:

www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/
http://niemcy.lovetotravel.pl
www.panstwa.com
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy