Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

IdentyfikatorZHP PNG Zielone

   Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego.
   ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.

lilijka zhp

   Po wieloletniej przerwie w marcu 2009 r. wznowiła swoją działalność w naszej szkole drużyna harcerska, która została zarejestrowana w Komendzie Hufca w Kole.  Harcerze zostali zapoznani z symboliką harcerską i twórcami harcerstwa na świecie.  Poznali prawo harcerskie.


zhp

IX DRUŻYNA HARCERSKA „ZOŚKA” - 2017 / 2018

DRUHNY:
Baranowska Agnieszka
Szurgocińska Lidia

6345d7 8e2ee080ae1048979bb28e623e449b54


DMB logo

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

   22 lutego to wyjątkowy dzień dla harcerzy i skautów z całego świata. Dzień Myśli Braterskiej jest świętem jedności, przyjaźni i braterstwa. Harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej „Zośka” również uroczyście spędzili ten dzień.
1b1edf43321444f7af2c9b53bb5a39e2 s1f23481346db47438ffe72cc58c1ddd7 s7f77c865a82a455a91bcf05b7b90e435 s43a3e190548345c6b7f48cbeb8965b31 se99e4274f1744ec58f6aee42606a2918 s

6345d7 8e2ee080ae1048979bb28e623e449b54

IX DRUŻYNA HARERSKA „ZOŚKA”

   Dnia 05 września 2018 roku IX Drużyna Harcerska „Zośka” oraz Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie – reprezentowali społeczność uczniowską na uroczystej Mszy Św. w Lesie Rzuchowskim.

Harcerze:
Michał Wąsik
Adam Żelaszkiewicz
Anastazja Rybak
Tamara Piotrowska
Ewelina Jeziorska
Marika Rogacka
Patrycja Pieńkowska
Amelia Pawlak

Druhna:
Agnieszka Baranowska


6345d7 8e2ee080ae1048979bb28e623e449b54

IX DRUŻYNA HARERSKA „ZOŚKA”

   Dnia 03 września 2018 roku IX Drużyna Harcerska „Zośka” – uczestniczyła w Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2018/2019. Uroczystość zawierała wątki dotyczące powitania nowych uczniów. Poprzez recytację oraz piosenkę przypomniano również o 79 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Harcerze:
Julia Pieńkowska
Patrycja Pieńkowska
Inga Mielcarek
Anastazja Rybak
Amelia Pawlak
Adam Żelaszkiewicz
Dominik Gwiaździński
Patryk Gwiaździński
Filip Kowalski
Filip Skrzydlewski
Michał Wąsik
Alicja Skrzydlewska
Ewelina Jeziorska
Anastazja Rybak
Tamara Piotrowska
Marika Rogacka
Anna Bałdyga
Kinga Nuszkiewicz
Milena Żurawik
Paulina Ressel
Maja Szurgot
Alicja Kozajda
Oliwia Kędziora

Druhna:
Agnieszka Baranowska


  6345d7 8e2ee080ae1048979bb28e623e449b54

IX DRUŻYNA HARERSKA „ZOŚKA”

   Dnia 01 września 2018 roku IX Drużyna Harcerska „Zośka” oraz Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie – reprezentowali społeczność uczniowską podczas Uroczystej Mszy za Ojczyznę z okazji 79 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Harcerze:
Dominik Gwiaździński
Patryk Gwiaździński
Amelia Pawlak
Adam Żelaszkiewicz
Maja Szurgot
Paulina Ressel
Ewelina Jeziorska
Anna Bałdyga
Julia Pieńkowska
Patrycja Pieńkowska
Alicja Skrzydlewska
Kinga Nuszkiewicz
Milena Żurawik
Alicja Kozajda
Oliwia Kędziora

Druhny:
Agnieszka Baranowska i Lidia Szurgocińska


  6345d7 8e2ee080ae1048979bb28e623e449b54

IX DRUŻYNA HARERSKA „ZOŚKA”

   Harcerze razem z druhnami Lidią Szurgocińską i Agnieszką Baranowską, opiekują się Grobem Dziedziczki – Marii Kosińskiej z Rakowskich na cmentarzu w Gregorzewie. Mogiła jest systematycznie sprzątana, kupowane są kwiaty, wieńce, znicze.


zlazz

Wiosenny Złaz Harcerski

   W DNIACH 18-19 MAJA HARCERZE NASZEJ SZKOŁY UCZESTNICZYLI W WIOSENNYM ZŁAZIE HARCERSKIM, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE.

Cele:
• Poznanie Historii i Zabytków Miasta Koła, związanych z walką o Niepodległość.
• Zapoznanie Harcerzy z życiem Kulturalnym i Sportowym.
• Rozpowszechnianie idei ochrony środowiska wśród harcerzy.
• Posadzenie 100 drzew na 100 lecie Niepodległości.

HARCERZE, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W ZŁAZIE TO:
1. GWIAŹDZIŃSKI DOMINIK
2. GWIAŹDZIŃSKI PATRYK
3. WĄSIK MICHAŁ
4. ŻELASZKIEWICZ ADAM
5. PIEŃKOWSKA PATRYCJA
6. SOSNOWSKA NATALIA
7. RYBAK ANASTAZJA
8. PAWLAK AMELIA
9. ROGACKA MARIKA
10. PIOTROWSKA TAMARA
11. MIELCAREK INGA
12. JEZIORSKA EWELINA
13. RESSEL PAULINA
14. SZURGOT MAJA
15. ANTKIEWICZ AMELIA

DO ZOBACZENIA
NA ZŁAZIE JESIENNYM

e88cb25aa0c04e7bb51e9a8334d307ad sec4ee5254e3b42d3abaf9a31ce4ac961 sef1d0591b3304cf081db4b3b1001aaea sf5c4236429ea40638545332d08215bee sfaffc35db39842bfaf287acb1f362aaf s

zapraszamy do galerii - kliknij

CZUWAJ !


Jesienny Złaz

zlaz

   W dniach 20-21 października 2017 r. harcerze z naszej szkoły uczestniczyli w Jesiennym Złazie zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Kole w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole.
   Złaz rozpoczął się apelem mundurowym. Po nim nastąpił program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli SP nr 3 w Kole. Po nim przyszedł czas na harcerskie śpiewanki z Wartakami. Po muzykowaniu zaprezentowały się drużyny i gromady, a potem wszyscy uczestniczyli w drugiej części harcerskich śpiewanek. Po nich był jeszcze grill oraz dyskoteka.
   W drugim dniu harcerze skupieni byli na zajęciach programowych w grupach, które odbyły się w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole. Ponadto w programie znalazła się prezentacja przygotowana przez pracowników KPP w Kole oraz samarytanka – pokaz multimedialny oraz zajęcia praktyczne z samarytanki prowadzone przez członków Koła PCK LO w Kole. Jesienny Złaz Hufca ZHP Koło zakończyła pożegnalna grochówka oraz apel mundurowy.

 70ce28fa23084f02b4efb61d4f194c0c s86b430775bae4212be10bee18068d7d0 s86eff1830efc48ae82a5d700403f3d06 seb46f2b014844a50aebaf539f4aca210 sab4d06f195454677bf76453fbe683d91 s

zapraszamy do galerii - kliknij