Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

 


eko 1

eko 2 

eko 3

 

Szanowni Państwo,

   Koniec roku szkolnego to czas podsumowań pracy szkoły, uczniów i nauczycieli, a także czas na podsumowanie sukcesów placówki. Z tej okazji chciałybyśmy podsumować IV edycję ogólnopolskiego projektu EKOSZKOŁA, który realizowany był przez cały rok szkolny 2023/2024 przez uczniów i nauczyciela Weronikę Antkiewicz-Kowalską z Państwa placówki.

   EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Honorowy patronat nad projektem sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe. W obecnym roku szkolnym, do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz internaty i bursy szkolne. Po ocenie EkoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu, placówki, które zrealizowały zadania projektowe uzyskały tytuł EKOSZKOŁA 2024.

   W czwartej edycji zaszczytny tytuł otrzymały 233 placówki. Miło nam poinformować, iż Państwa placówka spełniła wszystkie wymagania formalne, bardzo mocno angażując się w zaplanowane ekologiczne działania.

   Gratulujemy pięknie uzyskania przez szkołę zaszczytnego tytułu. Weronice Antkiewicz-Kowalskiej z Państwa szkoły, która realizowała projekt, gratulujemy uzyskania tytułu Promotor Ekologii 2024.

   Jeszcze raz dziękujemy pięknie za wzięcie udziału w IV edycji ogólnopolskiego projektu EkoSzkoła 2024, gratulujemy uzyskania tytułów, a od września zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w V edycji ogólnopolskiego projektu EkoSzkoła 2025.

Z wyrazami szacunku Joanna Gadomska (autorka projektu) z zespołem koordynatorek projektu J


Lapbookowa nauka - Ciekawa biologia

   W dniu 25 kwietnia 2024 uczniowie klasy 5a brali udział w lekcji biologii na której kolejny raz prowadzona była innowacja pedagogiczna Lapbookowa nauka Ciekawa biologia. Tematyka dzisiejszych zajęć dotyczyła roślin nagonasiennych. Uczniowie poznali charakterystyka tych roślin, zapoznali się z żywymi okazami, sposobem rozmnażania a w ramach utrwalania wiadomości przygotowywali lapboki o najważniejszych informacjach dotyczący omawianych roślin. Efekty i dzieła uczniów są bardzo atrakcyjne.

lap1

lap2


Układ nerwowy i hormonalny na lekcji biologii

   W dniu 13.03.2024 r. na lekcji biologii uczniowie klas 7a i 7b podczas powtórzenia materiału do sprawdzianu realizowali projekt innowacji lapbooka z układu nerwowego i hormonalnego. Najdokładniej swoją pracę wykonała uczennica Ola, która zaprezentowała swojego lapbooka na forum klasy.

20240313 135301


Tkanki roślinne na lekcji biologi

   W dniu 8 marca uczniowie klasy 5b na lekcji biologii brali udział w kolejnych zajęciach z zakresu mikroskopowania, zakresu innowacji pedagogicznej. Tym razem uczyliśmy się rozpoznawać tkanki roślinne na preparatach trwałych oraz określać ich funkcje.

biol


Innowacja z wykorzystaniem mikroskopów

   W klasach piątych uczniowie zmagali się z tematem tkanek roślinnych, innowacja z wykorzystaniem mikroskopów sprawia bardzo wiele radości każdemu obserwatorowi. 

 mikroskop


Warsztaty zdrowego odżywiania z dietetykiem na lekcji biologii.

   W naszej szkole uczniowie brali udział w projekcie dotyczącym nawyków żywieniowych. Podczas zajęć prowadzonych przez dietetyka panią Aleksandrę Kołodziejczak dowiedziały się ile jest cukru w napojach oraz ja jęz zamienić na pyszne i zdrowe wersję. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prace warsztatowe między innymi zakładanie klasowego ogródka oraz przygotowanie zdrowego napoju z owoców i warzyw. Jak zawsze najsmaczniejszą częścią zajęć była degustacja przygotowanych pyszności. 

war1

war2

war3

war4


Obserwacje mikroskopowe w klasach 7 - innowacja pedagogiczna.

   Uczniowie klas 7a 7b biorą udział w innowacji pedagogicznej z wykorzystaniem mikroskopów. Na dzisiejszej lekcji uczyli się rozpoznawać elementy morfotyczne krwi w obrazach mikroskopowych.

 mikroskop


   Uczniowie klas 5, 6, 7 oraz 8 na lekcjach biologii biorą udział w innowacjach i projektach. Na dzisiejszych zajęciach klasa piąta przygotowała lapbooki, które miały być syntezą materiału przed sprawdzianem z działu parzydełkowce, nicienie, płazińce i pierścienice. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe rozwiązania i pomysłowe lapbooki, które zostały zaprezentowane na forum klasowym podczas zajęć podsumowujących cały dział. Każdy prezentował inną grupę zwierząt i szczegółowo omawiał jej przedstawicieli. Zajęcia odbyły się w radosnej atmosferze i były świetna powtórką materiału, pozwoliły one również wszystkim wykonać prawidłowo zadania w ćwiczeniu, gdyż podczas tych prezentacji klasa zapamiętała wiele ciekawostek o omawianych organizmach.

 inowacja1

inowacja2


   W ramach lekcji otwartej z biologii na którą przybyła klasa 3a wraz z wychowawcą P. Magdaleną Bałdyga uczniowie klasy piątej przybliżyli tajniki mikroskopowania swoim młodszym kolegom i koleżankom.
   Eksperci z klasy 5b oraz ich dwie kolezanki z klasy 8 przedstawili budowę i działanie mikroskopu oraz zaprezentowali obserwację preparatów stałych w będących ma wyposażeniu klasopracowni. Najciekawszym elementem zajęć było wspólne wykonanie preparatów świeżych i obserwacja życia w kropli wody przygotowanej przez uczniów klasy 5 razem z gośćmi z klasy trzeciej. Najwięcej emocji wzbudziła obserwcja uciekających w obrazie mikroskopowym pierwotniaków i larw owadów, które do rozwoju potrzebują wody. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali karty pracy, które zawierał najważniejsze informacje o zasadach wykonywania obserwacji mikroskopowych przedstawione w przystępnej formie lapbooka. I tak na jednych zajęciach miała miejsce realizacją innowacji z wykorzystaniem mikroskopów, innowacji lapbooka Ciekawa Biologia oraz projektu Ekoszkoła 2024. Całość była zamknięta w lekcji otwartej. Uczniowie z zaangażowaniem i pełni entuzjazmu dali się pochłonąć zadaniu przeprowadzonym przez nauczyciela biologii P. Weronikę Antkiewicz-Kowalską. Serdecznie dziękujemy za udział w lekcji wszystkim uczestnikom.

lbiol1

lbiol2


   W dniu 5.10.2023 r. uczniowie klasy 5 aktywnie uczestniczyli w poznawaniu świata istniejącego w kropli wody. Zajęcia biologii są prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej wykorzystującej techniki mikroskopowania. Zajęcia te są jednocześnie realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu Ekoszkoła 2024. Temat dotyczył życia w kropi wody. Woda najcenniejsza substancja na Ziemi całkowicie pochłonęła całą klasę. Każdy z uczestników lekcji musiał przygotować preparat i zbadać organizmy pierwotniaków żyjących w małych zbiornikach wodnych czy rzece. Zadania były wymagające i bardzo pochłonęły całą klasę. Po udanych doświadczeniach klasa piąta bogata w nową wiedzę dotyczącą dzisiejszego tematu radośnie dzieliła się swoimi nowymi umiejętnościami z rówieśnikami.
   Ponadto wszyscy potrafią obliczyć powiększenie obrazu oglądanego pod mikroskopem. Od dziś mały świąt kropli wody stał się dla nas ogromny i warty poznania. Innowacja i projekt prowadzone są przez nauczyciela biologii Weronikę Antkiewicz-Kowalską.

p2


W ramach projektu Ogólnopolskiego projektu Ekoszkoła 2024 klasy 6 i 7 naszej szkoły przygotowały gazetkę na temat Odpowiedzianej Konsumpcji i zrównoważonego rozwoju.

p1


eko szkola

Ogólnopolski projekt Ekoszkoła 2024

   Od września 2023 r. nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie Ekoszkołą 2024. Przed nami do zrealizowania 10 obszarów tematycznych, aby uzyskać tytuł promotora ekologii. Nasi uczniowie już niejednokrotnie pokazali, że mają wielkie serca zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Tym razem będą się zmagać z działaniami o tematyce:

1) Czysta i dostępna woda
2) Zdrowe i czyste powietrze
3) Przeciwdziałanie zmianom klimatu
4) Odnawialne źródła energii
5) Ekologiczny transport i podróże
6) Zielona przestrzeń wokół
7) Ochrona bioróżnorodności
8) Zdrowa i ekologiczna żywność
9) Odpowiedzialna konsumpcja
10) Gospodarowanie odpadami

Jesteśmy gotowi do działania, zachęcamy do śledzenia informacji o postępach w projekcie.
Weronika Antkiewicz-Kowalska koordynator szkolny projektu.


Projekt edukacyjny „Ślady historii średniowiecznej w Łęczycy”

   Klasa III b realizowała projekt edukacyjny pod tytułem „Ślady historii średniowiecznej w Łęczycy”. Jego głównym celem było zorganizowanie wycieczki do Łęczycy i innych miejscowości, w których można znaleźć ślady historii średniowiecznej. Uczniowie musieli zaplanować trasę wycieczki, obliczyć koszty, zarezerwować bilety, uporządkować zebrane informacje. Ślady historii średniowiecznej podziwiali w Kolegiacie w Tumie, na Zamku Królewskim w Łęczycy, w Muzeum łęczyckim i innych budowlach tego miasteczka oraz ruiny zamku w Besiekierach. Wszystkie zaplanowane cele projektu, którego opiekunem była M. Marko, zrealizowali.

2a31751056a841128a88b9deff897e3e s25b831e144f74741b7abf48dc0e32e1d s31c503686744482b960ffc5017c77d02 s171e4237263f4ca9b4a68ea8364f720a sf74ed848302644faaea8e43d1cebf8e0 s

zapraszamy do galerii - kliknij


Projekt edukacyjny kl. II a
„Czy wiesz, ile chemii jesz ?”

   W dniu 16 listopada 2017 r. uczniowie kl. II a przedstawili prezentację, która jest efektem ich pracy w ramach projektu edukacyjnego. Głównym celem projektu było propagowanie zdrowego odżywiania. Uczniowie chcieli zwrócić uwagę na wyrabianie nawyku świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez czytanie informacji zamieszczonych na etykietach.
   W podsumowaniu projektu uczestniczyli: Pan Józef Sochacki – dyrektor; Pani Anna Buczkowska – wicedyrektor; Pani Aleksandra Piórkowska – wychowawczyni uczniów w kl. I; rodzice: Pani Alicja Ziółkowska i Pani Ewelina Golon oraz Pani Danuta Abraś – opiekun projektu.