Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie

Get Adobe Flash player

 kw

Jak radzić sobie ze stresem z powodu pandemii?

   Szerzenie się pandemii COVID-19 może być bardzo stresujące dla wielu osób. Strach i obawy przed chorobą mogą przytłaczać zarówno dorosłych jak i dzieci. Dlatego tak ważna jest znajomość sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem. W tym celu powinniśmy robić sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych informacji na temat pandemii w mediach. Ciągłe skupianie się na tym problemie może nasilać niepokój.
   Reakcja dzieci w dużym stopniu zależy od tego jak zachowują się dorośli w ich otoczeniu. Rodzice, którzy reagują ze spokojem i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich dzieci. Dlatego ważne jest aby opierać się na sprawdzonych informacjach na temat wirusa.

Jak dzieci mogą reagować na stres związany z pandemią?

   Można zaobserwować u nich zwiększoną płaczliwość, rozdrażnienie. Inna reakcja to smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowanie dotyczące snu, jedzenia, unikanie obowiązków szkolnych, aktywności, które dawniej sprawiały dziecku radość, bóle głowy, ciała bez konkretnej przyczyny.
   Rodzice mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu stresu związanego z pandemią poprzez rozmowę, rzeczowe i przystępne przedstawienie faktów.
   Ważne jest by dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji takich jak zdenerwowanie, złość.
Warto też ograniczyć dzieciom dostęp do wiadomości w mediach. Dzieci mogą błędnie interpretować informacje, które do nich docierają i bać się tego, czego nie rozumieją.
   Warto też trzymać się rutyny, jeżeli chodzi o codzienne zajęcia, stworzyć nowy schemat dnia obejmujący naukę i czas.

Zapraszam do przeczytania książeczki dla dzieci pt. ZostańWDomu Karoliny Piotrowskiej.
Poniżej link do proponowanej pozycji:

http://zssubkowy.pl/download/zostanwdomuebook.pdf

 

pedagog

 Magdalena Pospieszyńska

poniedziałek - 800 - 1230

wtorek - 800 - 1130

środa - 800 - 1400

czwartek - 800 - 1330

piątek - 800 - 1030

 

PEDAGOG SZKOLNY – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

   W każdej szkole od ponad 30 lat istnieje stanowisko pedagoga szkolnego. Najogólniej mówiąc, to osoba zajmująca się problemami wychowawczymi pojawiającymi się w szkole i z tym głównie jest kojarzona. Dla większości uczniów gabinet pedagoga szkolnego jest miejscem zsyłki za złe zachowanie, wagary, lekceważenie obowiązków szkolnych, popadanie w konflikty z otoczeniem. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, na czym tak naprawdę polega jego rola.

ROLA I ZADANIA PEDAGOGA

   Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. Pedagog jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PEDAGOGA NALEŻY:

• badanie potrzeb uczniów;
• diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości;,
• dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji;
• wsparcie pedagogiczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologiami i kompensowanie braków występujących w środowisku społecznym;
• działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogącym się pojawić trudnościom wychowawczym, w tym: uzależnieniom, agresji, przemocy;
• pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej;
• ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PEDAGOGA SZKOLNEGO

   Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania, jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

   Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością.
Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

   Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

   Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

   Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku uczniów.

DRODZY UCZNIOWIE, PAMIĘTAJCIE!!!

    Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jednym z nauczycieli w szkole, do którego możecie się zgłaszać ze swoimi problemami.
   Ma on obowiązek zachować w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu!
    On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć „mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie spoza rodziny, która patrząc z boku, zachowa większy spokój i obiektywizm.